בית ספר צביה אלישיב לוד, מחזור: 1 שמתחיל בתאריך 20/11/2020 - 09:30

עסק מצליח זה לא פוקס

צחי טויטו

למידה במאה ה-21

אילן קירשנבאום

אומנות ומיומנות המסחר בשוק ההון - להשקיע בעצמך

זהר ליבוביץ

אין הטיפה חוצבת בסלע מכח עצמתה אלא מכח התמדתה-איך מש...

אבי פינקו וסער בוכבינדר

 | כניסה לתלמידים | כניסה לרכז בית הספר |