בית ספר כפר הנוער תו"מ חרב לאת, לא קיים מחזור להצגה