בית ספר אורט עירוני ד מודיעין, לא קיים מחזור להצגה