בית ספר הגימנסיה הריאלית ראשון לציון, לא קיים מחזור להצגה