בית ספר הראל לוד, מחזור: 1 שמתחיל בתאריך 19/11/2020 - 11:00

UP על ה SUP

רינת נסינג

מצגת אינטראקטיבית- הפעלת המשתתפים דרך הסמארטפונים

דברת נוחי מישילוב

רכיבות עם תובנות

אתי קארו אבקסיס

משפט פלילי

שאול אשחר

הדרך למח שלך..

רוני ריבק

צילום משמעותי

מידד גוטליב

 | כניסה לתלמידים | כניסה לרכז בית הספר |