בית ספר יובלים אור יהודה, מחזור: 2 שמתחיל בתאריך 25/12/2020 - 10:20

איך לשתף את העולם עם המסר שלי, ולמה בעצם?

עופרי יצחקי

עולם כלי הטייס המוטסים מרחוק ושילובם בתעופה

ערן שרוני

שנה את מחשבותיך - שנה את חייך מודל למצוינות עפ"י שיט...

אבי ארזי

טראנס מאנקי- לחיות על אוטומט שמח

ענבר עזרן

 | כניסה לתלמידים | כניסה לרכז בית הספר |