בית ספר גולדה מאיר נס ציונה, מחזור: 3 שמתחיל בתאריך 24/12/2021 - 09:40

איך מפיקים פסטיבל?

עפרה שאבי

הפשטות שבבריאות

טלי לוי-זלוף

ינון פרבר

חידות – איך פותרים אותן ואיך מחברים אותן

עדו זינגר

שרית מלמד

שום מדינה אינה ניתנת על מגש של כסף

משה רכס

תמיר בועז

הקשר בין מעשה לתוצאה במשפט הפלילי

מוטי אדטו

יש לי רעיון – יזמות ויצירתיות

יורם פורת

 | כניסה לתלמידים | כניסה לרכז בית הספר |