מוטי אדטו

הקשר בין מעשה לתוצאה במשפט הפלילי

בחיים, כמו במשפט הפלילי, יש קשר הדוק בין התוצאות שיגיעו – למעשה בזמן עכשיו! בניצוץ של מוטי אדטו נשתמש במשפט הפלילי ככלי תיאורי, בעזרתו ניצור הבנה של השלכות המעשים שלנו – בתוך כותלי בית המשפט, אך גם הרחק הרחק ממנו.עורך דין פלילי. אדם שמאמין שהצדק האישי היא התחושה שמניעה עולמות – נתעלם מהאמת המוכתבת – בואו נבחן את האמת האישית שלנו! הניצוץ של מוטי הוא ״הקשר בין מעשה לתוצאה״.