משה רכס

שום מדינה אינה ניתנת על מגש של כסף

בניצוץ של משה רכס נכיר מה המדינה שבדרך עברה, בדרך להקמתה, נספר על אירועים מורכבים ודרמטיים עד להכרת האומות המאוחדות בישראל כמדינה. נלמד מה עבר על המדינה שבדרך עד הכרזת המדינה - ה' באייר 1948, ועל המלחמה שהייתה למענה. כמו כן, נלמד על מבצע ההעפלה באמצעות תנועת הבריחה מסוף מלחמת העולם השנייה. אשזור את סיפורי האישי כילד שנולד במחנות המעצר בקפריסין. יהיה מעניין . ניצוץ השטח יכלול נסיעה לבית הפלמ"ח שם נשתתף במיצג שאורכו כשעתיים שנקרא "מסע הפלמ"ח". מרתק ומעניין, מרגש וחשוב. :)משה, אלוף-משנה במילואים. נולד במחנה מעצר בקפריסין. הוריו עלו ארצה מרוסיה דרך פולין לאיטליה, ומשם באוניית המעפילים מורדי הגיטאות אשר נתפסה וניגררה לחוף בחיפה, ומשם לקפריסין. הניצוץ שלו שלבים עיקרים בדרך להקמת המדינה- "אם תרצו אין זו אגדה"". קרבות מלחמת השיחרור, הגנה פלמ"ח אצל ולחי