דור סקורופה

התנדבות בתנועת "אחריי" - סיפור אישי על מנהיגות והתנדבות

בניצוץ של דור נכיר את סיפורו האישי בתנועת "אחריי" וכיצד השפיעה ההתנדבות על החיים שלו ועל יכולות ההנהגה שפיתחדור בן 27 בעל תואר שני בקרימנולוגיה, עובד כיום בחינוך הבלתי פורמאלי עובד פעיל ב"אחריי" הכנה לצבא ומרכז תחום הפעילות בכל הקשור בהכנה בני ובנות נוער בעלי מאפייני קשיים שונים (נוער בסיכון) אשר נמצאים במסגרות פנימיות וכפרי נוער בצפון לשירות משמעותי וכלים לחיים שלאחר המסגרת. בעברו התנדב מספר שנים בעמותה אשר שינתה את חייו דור מספר על ההשפעה של ההתנדבות על החיים שלו ועל יכולות ההנהגה שהתפתחו בעקבות "אחריי" הניצוץ של דור הוא "מנהיגות והתנדבות"