שפוץ

מה אני, ליצן?

שפוץ- ליצן רפואי וליצן חינוכי בבית הספר יפתח את המשתתפים לעולם הליצנות בכלל והליצנות הרפואית בפרט. נלמד עקרונות ליצניים מיוחדים שתפקידם הוא לתת כלים לעזור לאחר ברגעים מורכבים דווקא דרך הגישה הליצנית. ולאחר מכן ניישם אותם בשטח בהתנדבות ליצנית בקהילה.ליצן חינוכי בבית הספר אורט אורן עפולה