ירון רוזנזוויג

ארוחת חושים ונגישות

ארוחת החושים היא חוויה של רגש, המבוססת על התנסות אישית בלתי נשכחת. הרעיון לארוחת חושים ונגישות נולד כדרך מיוחדת לקידום המודעות לנושא הנגישות וכהזדמנות למפגש עם עולם של אנשים עם מוגבלויות שונות.מחנך ומורה למקצוע המדעים וגאוגרפיה בחטיבת הביניים אמית "עתידים" אור עקיבא