משה רכס

שלבים עיקרים בדרך להקמת המדינה- "אם תרצו אין זו אגדה"

בניצוץ של משה רכס נכיר מה המדינה עברה בדרך להקמתה, דרך אירועים קשים ודרמטיים עד להכרת האומות המאוחדות בישראל כמדינה. נלמד על הכרזת המדינה ועל המלחמה שהייתה למענה. כמו כן, נלמד על מבצע ההעפלה באמצעות תנועת הבריחה מסוף מלחמת העולם השנייה. יהיה מעניין :)משה, אלוף-משנה במילואים. נולד במחנה מעצר בקפריסין. הוריו עלו ארצה מרוסיה דרך פולין לאיטליה, ומשם באוניית המעפילים מורדי הגיטאות אשר נתפסה וניגררה לחוף בחיפה, ומשם לקפריסין. הניצוץ שלו שלבים עקרים בדרך להקמת המדינה- "אם תרצו אין זו אגדה"".