בן חור

תרומה לביטחון המדינה

אתה תחשף לדרך בא הגעתי לעסוק בתחום המלטים, וללמוד איך בכל יום ויום העיסוק הזה תורם למדינהנשוי + 3 מהנדס תעשיה וניהול, עובד בתע"א בתחום המלטים.