יהודה גובני

עברית של שבת

מטבעות זהב מפרשת השבוע, נעסוק בפרוש מילים וביטויים נדירים ובמטענם הרעיוני. אתם מוזמנים לניצוץ של יהודה גובני לפתח את כושר החקר המילולי ולהתעשר באוצר שילווה אתכם שנים ארוכות.יהודה גובני, ותיק מורה לאנגלית. פעיל ומעורב בחינוך הלא פורמאלי, ותושב בית שמש. הניצוץ שלו הוא, "עברית של שבת".