אפרת נחמיה

אבני דרך באדריכלות נוף ופיתוח מרחב ציבורי בעולם ובארץ

במפגשים עם אפרת נחמיה נחשף לדוגמאות של גני משחקים ופיתוח מרחבים ציבוריים בארץ ובעולם, מתוך החוויה האישית של אפרת. בנוסף, נקבל רקע בנושא אדריכלות נוף ומגמות של פיתוח מרחבים ציבוריים בעולם ובהדגמה על ירושלים. במהלך המפגשים יערך סיור מקצועי בפארקים בירושלים.עוסקת בתכנון ערים עם דגש על שדרוג המרחב הציבורי בעיר ירושלים. הניצוץ שלה הוא, "אבני דרך באדריכלות נוף ופיתוח מרחב ציבורי בעולם ובארץ".